Program Wizyty Duszpasterskiej Kolęda 2019 / 2020


    W mieszkaniu należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, Krzyż, dwie świece, Pismo Św. Dzieci szkolne przygotowują zeszyty do katechezy. Wszyscy domownicy starają się być obecni w domu w dniu Kolędy, by razem z Kapłanem prosić Boga o błogosławieństwo dla siebie i swojej Rodziny. Kolędę dodatkową prosimy zgłaszać w Zakrystii.

Plan Kolędy dostępny TUTAJ