W tym roku - ze względu na ograniczenia - Procesja Bożego Ciała odbyła się na terenie przykościelnym. Ołtarze stanęły przy Kaplicy, Krzyżu i Kościele.