Tegoroczne Triduum Paschalne miało wyjątkowy wydźwięk zarówno pod względem religijnym jak i duchowym. Ze względu na pandemię, spowodowaną koronawirusem Sars-Cov-2 ograniczono drastycznie liczbę wiernych mogących uczestniczyć w Mszy św., a na czas Triduum całkowicie zamknięto kościoły.
Cała, trzydniowa liturgia, odbyła się zatem bez udziału wiernych. W kościele podczas liturgii byli tylko księża i osoby posługujące, wierni zaś uczestniczyli w niej duchowo dzięki transmisji on-line.
Ta wyjątkowość tegorocznego Triduum pozwoliła na zatrzymanie, zadumę nad własnym życiem, nad naszymi relacjami z Bogiem i drugim człowiekiem.