Menu Zamknij

Sakramenty

Chrzest

Tak jak z pokolenia na pokolenie przekazuje się życie, tak też z pokolenia na pokolenie, poprzez odrodzenie w źródle chrzcielnym przekazywana jest łaska, a z tą łaską Lud chrześcijański podąża w czasie, jak rzeka, która nawadnia ziemię i upowszechnia w świecie Boże błogosławieństwo. Odkąd Jezus nakazał to, co słyszeliśmy w Ewangelii, uczniowie wyruszyli, by chrzcić. Od tego czasu aż po dziś dzień istnieje pewien łańcuch przekazywania wiary, z powodu chrztu. Każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha, nieustannie krokiem naprzód, jak nawadniająca rzeka. Tak też jest z naszą wiarą, którą powinniśmy przekazywać naszym dzieciom, aby, kiedy staną się dorosłymi, mogły ją przekazywać z kolei swoim dzieciom. Takim jest właśnie chrzest, wprowadzający nas do Ludu Bożego, który przekazuje wiarę.

Katecheza papieża Franciszka z 15 stycznia 2014.

Naczynia do chrztuProsząc o chrzest należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Dane personalne rodziców,
 • Dane personalne chrzestnych,
 • Zaświadczenie rodziców chrzestnych.*

*UWAGA: Godność rodziców chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie swojego proboszcza.
Sakramentu chrztu udzielamy zasadniczo w niedzielę w czasie każdej Mszy Św.
Rodzice i chrzestni uczestniczą w nauce w sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 18.30.

Sakrament Małżeństwa

Należy zgłosić się 3 miesiące przed datą ślubu. (datę i godzinę ślubu można uzgodnić wcześniej)
Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo chrztu (aktualnie wypisane – ważność 6 miesięcy)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • świadectwo religii z ukończenia szkoły średniej
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • do ślubu konkordatowego zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (Uwaga: takie zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy!) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto zawiązek cywilny.

Konieczne spotkania:

 • Pierwsze spotkanie: umówić się z Proboszczem i przynieść wszystkie w/w dokumenty
 • Bezpośrednie przygotowanie
 • Poradnictwo rodzinne

Sprawy do załatwienia po spotkaniu z Proboszczem:

 • zapowiedzi: osoba spoza parafii zawozi dokument do swojego biura parafialnego i po ok. trzech tygodniach odbiera i przynosi tutaj
 • spowiedź: pierwsza – generalna: zaraz po pierwszym spotkaniu; druga: w dzień lub przeddzień ślubu; kartki od spowiedzi (razem z obrączkami) świadkowie przynoszą do zakrystii bezpośrednio przed ślubem.

Inne sprawy do załatwienia:

 • świadkowie: dwie dorosłe osoby, dowód osobisty do wglądu w dniu ślubu
 • organista: we własnym zakresie (sugerujemy tel. do Ks. Proboszcza)
 • wystrój kościoła – Pani Zakrystianka Małgorzata  603 435 550

Sakrament pokuty

Konfesjonał

Z sakramentu pokuty można skorzystać:

 • poniedziałek – piątek od 17.30
 • sobota i niedziela 15 minut przed każdą mszą i podczas mszy
 • w Pierwszy Piątek Miesiąca o 8.00 i 17.30

Sakrament chorych

Chory

Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem

Parafian chorych, starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w kościele księża odwiedzają z Komunią świętą w pierwszą sobotę miesiąca.
Chorych, którzy chcą korzystać z tej posługi należy zgłaszać w biurze parafialnym osobiście lub telefonicznie.

Namaszczenie chorych

W nagłych wypadkach, do ciężko chorych lub umierających można wezwać kapłana o każdej porze. Sakramentów nie należy odkładać na ostatnią chwilę.

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki (kościelny) przysługuje zmarłemu chrześcijaninowi, który prowadził życie katolickie. Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.
Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu z firmą pogrzebową, bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przedstawiając odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego). Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby – będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy pogrzebowej Komunię świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Zachęcamy także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.
Jeśli ktoś pragnie, aby trumna lub urna była wystawiona w kościele to należy poinformować parafię przed załatwianiem formalności na cmentarzu.