Menu Zamknij

Wielki Post

Modlitwa, Post, Jałmużna

Okres Wielkiego Postu to czas poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy. Jest to czas słuchania słowa Bożego i czas nawrócenia, czas pojednania z Bogiem i braćmi, częstego uciekania się do “broni pokuty chrześcijańskiej” tzn. do modlitwy, postu i jałmużny (por. Mt 6. 1-6 16-18).

Okres Wielkiego Postu trwa od środy popielcowej do Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej wyłącznie, czyli do rozpoczęcia Triduum Paschalnego.

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski (21.03.1985) od Środy Popielcowej rozpoczyna się okres na wypełnienie obowiązku Komunii Św. wielkonocnej.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Parafii


Droga Krzyżowa

piątek 9.00 i 18.30, 19.00 dla młodzieży


Gorzkie żale
niedziela 17.15

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście pra za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

  • w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu odmówi po Komunii Św. Oto ja dobry i najsłodszy Pasterzu… przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego,
  • przynajmniej przez trzy pełne dni będzie uczestniczyć w rekolekcjach,
  • sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bądź pobożnie się włączy, gdy będzie ono odprawiane przez Ojca Św. i transmitowane przez telewizję lub radio,
  • weźmie pobożny udział w nabożeństwie w jakimkolwiek koście na terenie Polski.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii

Rekolekcje wielkopostne 12-15 marca.
Będzie je głosił ks. kanonik Krystian Wilczyński Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji Gdańskiej.
Szczegóły niebawem.

Wielkopostne nauczanie gdańskich biskupów

“Ważne pytania”

to rodzaj “rekolekcji w odcinkach” prowadzonych przez naszych biskupów. W piątki Wielkiego Postu w tym miejscu będą pojawiać się filmy, w których każdy z biskupów będzie mierzył się z odpowiedzią na jedno z pytań, które Pan Jezus stawiał swoim słuchaczom. Ukażą nam w ten sposób kierunek, w jakim powinny zmierzać nasze odpowiedzi na Jezusowe zaproszenia do refleksji, by być wiernym uczniem Chrystusa.

Ważne pytania #1 – Czy po to wnosi się światło by je ukryć pod korcem? Abp Tadeusz Wojda SAC

Wielki Post w Ziemi Świętej? Dlaczego nie? “Chodźcie, a zobaczycie”!!! Bp Piotr Przyborek zaprasza na małą wędrówkę.

Odcinek 1 – Góra Kuszenia

 

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post

Papież Franciszek

Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne
 

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. Jezus stanowczo go upomniał: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki!” (Mt 16, 23). A “po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17, 1).

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie