Aktualności

Informacja o Bierzmowaniu
Bierzmowanie w naszej Parafii będzie 10.09 o godz. 18.00. Tegoroczni Kandydaci zgłaszają się z formularzami do Ks. Krzysztofa.


Informacje i komunikaty związane z pandemią koronawirusa.

Intencje Mszy Św. możemy zamawiać telefonicznie.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. osoby przebywające w Kościołach i Kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki (dotyczy to wiernych, kościelnego, organisty, służby liturgicznej – także czytających i śpiewających). Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.


Informacja o Odpuście Zupełnym udzielonym przez Stolicę Apostolską na czas epidemii


Wezwanie do modlitwy wiernych


Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że ofiary na tacę i wszelkie datki można wpłacać na konto parafialne nr 56114010650000578089001001. Wszystkie darowizny można odliczyć od podatku.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.


Wiadomości


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy


LIPIEC: Intencja powszechna: Nasze rodziny.
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.